کلنگی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش گام اول ،حسین پارسا ۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

کلنگی تهران افسریه جنوب...

سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگجنوبی-سن بنا 18سال

2.9ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات