کلنگی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش گام اول ،حسین پارسا ۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

کلنگی تهران افسریه جنوب...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 5خوابه جنوبی-سن بنا 23سال

4.2ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

کلنگی تهران افسریه ، اس...

زيربنا 200متر-سيستم نقشه سه طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 21سال

3.5ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات