آپارتمان متراژ بين 90 تا 100 متر فروش گام اول ،حسین پارسا ۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

آپارتمان تهران افسریه ج...

طبقه پنجم-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 2سال

3.5ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

23/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه سوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگشمالی- نوساز

3.8ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

طبقه اول-زيربنا 145متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال

3.8ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ج...

زيربنا 144متر-سيستم نقشه 6طبقه- نوساز

3.15ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات