آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش گام اول ،حسین پارسا ۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

آپارتمان تهران افسریه

طبقه اول-زيربنا 107متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

2.1ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

06/10/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه

طبقه دوم-زيربنا 105متر-سيستم نقشه 6طبقه-نما سنگ- 3خوابه - نوساز

2.55ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

زيربنا 105متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

2.5ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ش...

زيربنا 105متر-سيستم نقشه 6طبقه- 3خوابه شمالی- نوساز

2.5ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه

طبقه پنجم-زيربنا 108متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 2سال

2.3ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

23/11/1399جزئیات