آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش گام اول ،حسین پارسا ۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

آپارتمان تهران بلوار اب...

طبقه چهار-زيربنا 95متر-سيستم نقشه 5طبقه-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 32ميليون

3.04ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات

آپارتمان تهران افسریه ۲...

طبقه دوم-زيربنا 100متر-سيستم نقشه سه طبقه-سن بنا 15سال

2.6ميليارد
gameaval803۰۹۱۲۲۰۷۵۸۰۲

18/11/1399جزئیات